INOVATIVNOST I UŠTEDA

Flekso štampa

Flekso štampa je tehnika direktne štampe na fleksibilne materijale kod koje se otisak boje sa izdignutih štampajućih elemenata direktno prenosi na materijal za štampu. Predstavlja najbolji izbor štampe za razne vrste pakovne i transportne primarne i sekundarne amblaže, kao i samolepljive etikete i monofilmove.
Ova vrsta štampe nudi širok dijapazon materijala  kao što su : samolepljivi polipropilen, polietilen, papir, PVC, PET, OPP materijali itd.
Materijali štampani u tehnici flekso štampe najčešće su zastupljeni u industrijama poput: farmaceutske, prehrambene, hemijske, proizvodnji vode, sokova i alkoholnih pića, kozmetičke industrije, industriji konditorskih proizvoda, industriji ulja i maziva i sl.

PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016