Champions Bar HP Indigo

Fabrika čokolade Cadbury proizvela je 50.000 personalizovanih čokolada vernim navijačima koji nisu bili u prilici da vide svoj tim kako uživo podiže trofej na ovogodišnjem finalu Premier lige.

Čokolade Cadbury Champions Bars kreirane su uz pomoć HP Indigo Smart Stream Designer softvera koji je omogućio realizaciju unikatnih komada kombinovanjem različitih elemenata poput simbola kluba, slogana, slika navijača, dresova itd. Svaki omot za čokoladu je potpuno jedinstven, a to je postignuto korišćenjem prednosti kombinovanja različitih elemenata dizajn rešenja, paterna i boja.

Kompanija Cudbury je takođe podržala program Fondacije fudbalskog kluba Liverpul za virtuelno zaposlenje ekskluzivnom prodajom 5.000 komada unikatnih čokolada na web site-u sa ciljem prevazilaženja negativnih efekata nastalih usled pandemije virusom Covid 19.

Kako se kreira unuikatan dizajn ?

Svaki omot je jedinstven

Patern je kreiran od unikatnih elemenata koji definišu vizuelni identitet kluba

Koje elementi su korišćeni prilikom definisanja unikatnog dizajna ?

1.Različita dizajn rešenja

Korišćeni su različiti slogani i dizajn rešenja

 

2. Različite teksture

Definisanje različitih tekstura za pozadinu omogućilo je veći broj različitih varijacija

3. Različite boje

Kako bi se izbeglo ponavljanje korišćene su različite nijanse boja

4.Raspored elemenata

Raspored je napravljen tako da elemente drži pod kontrolom definisanjem pozicija unapred.

Kombinovanjem svih navedenih elemenata dobijeno je 2.000 elemenata sa različitim dizajn rešenjima, paternima i bojama.

Boje se nikad ne podudaraju, kao što se ni elementi ne ponavljaju dva puta.

Kako bi svi nabrojani uslovi za kreiranje unikatnog dizajna za ambalažu bili ispunjeni, bilo je neophodno kreirati novi alat koji bi omogućio kombinovanje elemenata u skladu sa definisanim pravilima kako ne bi došlo do ponavljanja ili preklapanja istih. Softver Smart Stream Designer je platforma koja je omogućila realizaciju ovog zahteva.

#innovation #chocolate #soccer #liverpoolfc #digitaltrasformation #hp #hpindigo #flexiblepackagingPPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016