HP Indigo – Novi modeli iz rolne

Kompanija HP Indigo predstavila je novi portfolio modela digitalnih presa specijalno dizajniranih za štampu etiketa i ambalaže. Noviteti u oblasti boja i workflow rešenja zajedno sa širokim portfoliom novih modela mašina štamparijama nude mogućnost isporuke najrazličitijih aplikacija sa minimalnim otpadom.

HP Indigo V12

Model HP Indigo V12 predstavlja prvi novitet kreiran uz pomoć HP Indigo LEPX arhitekture nove generacije. Seriju  6, kojoj pripada ovaj model mašine, karakteriše prepoznatljiv  Indigo kvalitet uz mogućnost rada pri većim brzinama. Model HP Indigo V12 karakteriše jednako brza štampa poput štampe na analognim modelima mašina, sa većom prilagodljivošću samog procesa proizvodnje etiketa.

Pored ovog modela tu su i sledeći noviteti : HP Indigo 6K, HP Indigo 8K za digitalnu štampu etiketa, HP Indigo 25K za fleksibilnu ambalažu i etikete, HP Indigo 35K iz tabaka za kartonažu, HP Indigo 90K za štampu kartonaže iz rolne u B1 tabak.

HP Indigo 25k
HP Indigo 35k

“Tržište digitalne štampe etiketa i ambalaže stalno raste i razvija se jer štamparije sve više pokušavaju da podrže potrebe tržišta za proizvodnjom na zahtev, raznolikošću, prilagođenim proizvodima, uz štampu sa smanjenim otpadom. Proizvođači etiketa i ambalaže koji koriste HP Indigo povećavaju svoj volumen četiri puta brže od tržišta i kontinuirano stvaraju nove mogućnosti. Novo predstavljeni portfolio mašina za štampu etiketa i ambalaže svojevrsni je vodič za kupce kako da stvore digitalnu štampariju kako bi mogli opstati ispod krive rasta i brže isporučiti širi spektar poslova uz manje radne snage, uvažavajući zahteve zaštite životne sredine. “

Rekao je Alon Bar-Shany, generalni direktor HP Indigo-a, dodajući da je od Drupe 2016 širom sveta instalirano više od 1000 HP Indigo mašina za štampu etiketa i ambalaže.

Više informacija o HP Indigo modelima pogledajte preko sledećeg linka.PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016