Kako se menja tržište ambalaže?

U poslednjih nekoliko godina svedoci smo intezivnih promena na tržištu ambalaže.

Posmatrano po segmentima, učešće pojedinih tržišta iznosi :

 • Samolepljive etikete 54%
 • Papirne etikete 25%
 • Sleeves 18%
 • IML i druge etikete 4%

Vrednost tržišta etiketa u 2018.godini iznosila je 62.6 milijardi $, od čega su :

 • Samolepljive etikete 33.6 milijardi $
 • Papirne etikete 15.3 milijardi $
 • Sleeves 11.1 milijadi $
 • IML i ostale etikete 2.6 milijardi $

Pakovanje proizvoda ima važnu ulogu jer predstavlja prvi fizički kontakt potrošača sa brendom. Pakovanje je vremenom osim uloge funkcionalnosti steklo i ulogu uz pomoć koje brend ostvaruje i razvija vezu sa potrošačem. Nekada je pakovanje služilo samo da zaštiti proizvod dok danas predstavlja platformu za brendove koji tako komuniciraju sa svojim potrošačima.

Brendovi razumeju značaj pakovanja i žele da iskoriste mogućnosti koje im pruža. Očekivanja potrošača rastu i usmeravaju brendove da se prilagode promenama.

Slede uspešni primeri iz prakse razvoja brendova koji pokazuju ulogu i značaj pakovanja u savremenim okvirima:

Coca-Cola

 • 150 različitih imena u svakoj zemlji u kojoj je kampanja bila aktivna
 • Ostvaren je rast prodaje od 7%
 • Ova kampanja ponela je titulu najbolje reklamne kampanje ikada

Romantics sokovi

0 Marketing budžet  & 140 različitih dizajnih rešenja

Terrapin pivara

“The Walking Dead” edicija grčkog proizvođača piva Terrapin

Nescafe

Nescafé kampanja RESOLUTIONS
Meksiko Rast prodaje od 10%.

Amarula

Kampanja Brenda Amarula pod nazivom: “Name them Save them” imala je za cilj da doprinese zaštiti 400.000 ugroženih slonova. Promovisanjem on-line kampanje koja je podrazumevala kreiranja unikatnog dizajna i dodeljivanjem imena svakom slonu kompanija Amarula je donirala po 1$ za svaku prodatu bocu.

Kompanije i brendovi se suočavaju sa sve većom konkurencijom i u stalnoj su potrazi za načinima kako opstati u izmenjenim tržišnim uslovima usled digitalne revolucije.

Limitirane serije i personalizovana štampa predstavljaju nove brend marketing kampanje koje kompanijama omogućavaju opstanak na tržištu i kreiranje mogućnosti za zauzimanje liderskih pozicija.

Digitalna štampa predstavlja ključno rešenje za povezivanje sa klijentima i rast inovativnosti putem:

 • Personalizacije
 • Specijalnih edicija
 • Sezonskih proizvoda
 • Varijabilne štampe itd.

Kompanija HP Indigo predstavila je krajem prvog kvartala 2020.godine novi portfolio modela digitalnih presa specijalno dizajniranih za štampu etiketa i ambalaže. Noviteti u oblasti boja i workflow rešenja zajedno sa širokim portfoliom novih modela mašina štamparijama nude mogućnost isporuke najrazličitijih aplikacija sa minimalnim otpadom.

Indigo V12

Model HP Indigo V12 predstavlja prvi novitet kreiran uz pomoć HP Indigo LEPX arhitekture nove generacije. Seriju 6, kojoj pripada ovaj model mašine, karakteriše prepoznatljiv  Indigo kvalitet uz mogućnost rada pri većim brzinama. Model HP Indigo V12 karakteriše jednako brza štampa poput štampe na analognim modelima mašina, sa većom prilagodljivošću samog procesa proizvodnje etiketa.
Pored ovog modela tu su i sledeći noviteti : HP Indigo 6K, HP Indigo 8K za digitalnu štampu etiketa, HP Indigo 25K za fleksibilnu ambalažu i etikete, HP Indigo 35K iz tabaka za kartonažu, HP Indigo 90K za štampu kartonaže iz rolne u B1 tabak.

HP Indigo 25k

HP Indigo 35k

“Tržište digitalne štampe etiketa i ambalaže stalno raste i razvija se jer štamparije sve više pokušavaju da podrže potrebe tržišta za proizvodnjom na zahtev, raznolikošću, prilagođenim proizvodima, uz štampu sa smanjenim otpadom. Proizvođači etiketa i ambalaže koji koriste HP Indigo povećavaju svoj volumen četiri puta brže od tržišta i kontinuirano stvaraju nove mogućnosti. Novopredstavljeni portfolio mašina za štampu etiketa i ambalaže svojevrsni je vodič za kupce kako da stvore digitalnu štampariju kako bi mogli opstati ispod krive rasta i brže isporučiti širi spektar poslova uz manje radne snage, uvažavajući zahteve zaštite životne sredine. “ – Rekao je Alon Bar-Shany, generalni direktor HP Indigo-a, dodajući da je od Drupe 2016 širom sveta instalirano više od 1000 HP Indigo mašina za štampu etiketa i ambalaže.PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016