Mark Andy Digital Pro – Šansa za visoko kvalitetne etikete manjih tiraža!

Mark Andy Digital Pro pruža mogućnost svojim korisnicima da uplove na tržište visoko kvalitetnih etiketa manjih tiraža. Suvi toner omogućava digitalnu štampu u CMYK-u sa dodatnom flekso jedinicom za spot boje ili lakiranje. Na ulaznoj stanici nalazi se sistem za čišćenje materijala. Na ovom modelu možete aplicirati laminaciju i hladnu foliju. Maksimalni korak štance je 482 mm i na mašini se nalazi jedinica za sečenje materijala pre namotača sa dve osovine.PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016