Digitalna štampa

Digitalna štampa namenjena je prvenstveno potrebama štampe profitabilnih aplikacaja i to u visokom kvalitetu kada su zahtevani rezultati u kratkom roku. Tehnologija digitalne stampe omogućava višestruko kraći proces štampe sa značajno manjim angažovanim resursima.

HP Indigo 12000
Mark Andy P Series

Flexo štampa

Flekso štampa je tehnika direktne štampe na fleksibilne materijale kod koje se otisak boje sa izdignutih štampajućih elemenata direktno prenosi na materijal za štampu. Predstavlja najbolji izbor štampe za razne vrste pakovne i transportne primarne i sekundarne amblaže, kao i samolepljive etikete i monofilmove.
Ova vrsta štampe nudi širok dijapazon materijala kao što su: samolepljivi polipropilen, polietilen, papir, PVC, PET, OPP materijali itd.

Sigurnosna štampa

U potrazi ste za pouzdanim partnerom čija tehničko tehnološka rešenja govore sama za sebe, kao i višedecenijska prisutnost istih na globalnom nivou ?

Potrebna Vam je ponuda rešenja u oblasti varijabilne štampe, štampe kodiranih i personalizovanih podataka, i to za veliki broj industrija kao što su : industrija plastičnih kartica, bankarstvo i finansije, grafička, farmaceutska, kozmetička, štampa etiketa i izrada pakovanja.

Atlantic Zeiser Digiline
SMAG_E-Cut

Oprema za finalnu obradu etiketa

Ukoliko smatrate da etiketa u onih čuvenih 7 sekundi (koliko istraživanja pokazuju da se oko kupca zadrži na proizvodu na polici prodavnice) prodaje proizvod, onda govorite o kvalitetu njenog sadržaja, njen dizajn doživljavate kao umetnost, a poslovna strategija Vam je da štampate etikete visokog kvaliteta po premijum ceni.

PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016