Priprema lokacije

Na osnovu više od 10 godina iskustva u prodaji opreme za digitalnu štampu i podrške korisnicima u uspešnom razvoju poslovanja sa istom, mi u PPS-u znamo da je izbor najkvalitetnije opreme u ovom grafičkom segmentu samo pola puta do uspešnog poslovanja korisnika sa istom.

Uz podršku proizvođača, razvijenim biznis modelima i business development alatima HP Indiga, a izborom najprimenjenijih za naše tržište, svaka isporuka izabrane nove mašine HP Indiga podrazumeva sledeći paket za kupca:

 

 • vođenje kompletnog projekta od potpisivanja ugovora da potpunog uspostvljanja produkcije kroz Project Management Alat zajedno sa kupcem
 • tehnički konsalting za pripremu prostora i uslova za instalaciju kroz «Hp Indigo Site Preparation Guide»
 • Konsalting prilikom izbora optimalnih kadrova za operatera korisnika-HPI Guideline for Operators
 • Konsalting na optimizaciji «production workflow-a» i priprema produkcionog okruženja na uvođenje nove tehnologije (MIS, RIP, Color Management, Finishing,…)
 • Obuka operatera i 2 meseca nakon uspostavljene produkcije re-freshment trening za operatere. Obuka za korišćenje PrintCare remote supporta.
 • Uspešna instalacije mašine i Integracija RIP-a u postojeći workflow
 • Production support – kroz 3 + 2 dana prisustva u realnoj produkciji kod korisnika, posebno obučena osoba PPS-a od strane HP Indiga pomaže korisniku da brzo uspostavi optimalnu produkciju na novoj tehnologiji, uz obezbeđenje kvaliteta proizvoda na različitim materijalima i efektivne produkcije
 • Marketing support – zajednička organizacija – u smislu resursa i budžeta – Open House za kupce korisnika i Direct Mail kampanje kako bi se generasalo što brže i više posla za novog korisnika. Korisnik ima na raspolaganju gotove How to do uputstva i template za organizaciju ovakvih PR i marketing aktivnosti
 • Učlanjenje u DSCOOP – udruženje od preko 2.500 HP Indigo korisnika širom sveta koji kako elektronski tako i na godišnjim konferencijama razmenjuju pozitivna iskustva i prezentuju najuspešnije primere i biznis modele razvoja posla baziranog na HP indigo tehnologiji
 • Pristup portalu myhpindigo.com kao bazi marketing alata i materijala, tehničkih uputstava za proizvodnju različitih proizvoda, treninga i literature za Sales i Marketing korisnika
 • Sales trening za prodaju proizvoda digitalne štampe za korisnika
 • Tehničku pomoć i konsalting u realizaciji kompleksnih digitalnih poslova – kako varijabilne štampe  tako i kompleksne u smislu kolora i materijala štampe (color matching, implementacija LAB ili Pantone standarda kupaca korisnika…)

PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016