PPS SERVIS nastoji da svojim klijentima i preventivnim održavanjem osigura minimalne zastoje u proizvodnji i uticaj istih na njihovo poslovanje. Obzirom na sve veću kompletnost sistema i broj radnih sati opreme interventni servisi su realnost svake proizvodnje. U zavisnosti od tipa problema, a sa željom da budemo u najkraćem roku tamo gde smo najpotrebniji i koordiniramo servisne aktivnosti u skladu sa realnim potrebama i okolnostima, razlikujemo 4 tipa problema. Za svaki tip problema garantujemo različita vremena odziva, a našim klijentima zahvaljujemo na korektnosti u definisanju tipa problema kod registracije zahteva za servisnom intervencijom.

Zloupotreba definisanja tipa problema od strane korisnika povlači sa sobom jednostrani raskid ugovora o podršci od strane isporučioca usluga.

Pošaljite nam poruku

Odabir tipa problema


  Low problem

  Sistem javlja greške koje ne utiču na kvalitet proizvoda i efektivnost proizvodnje više od 3%. Hitnost za njihovim rešavanjem je na nivou preko 5 radnih dana.
  Greške ovog tipa su:

  • sistem najavljuje potrebu zamene potrošnog dela u skoroj budućnosti,
  • su greške koje su mogu ignorisati i nastaviti sa radom,
  • podizanje sistema traje duže od uobičajenog,
  • potrebno čišćenje,
  • podmazivanje sistema,
  • neznatno povećana potrošnja sistema nekog konzumativa itd.

  PPS servis garantuje raspoloživost za posetu korisniku kod ovakvog tipa greške od 5-7 radnih dana a za telefonsku podršku servisera do 24 sata.

   

   

  Medium problem

  Sistem javlja greške koje ne utiču na kvalitet 90% proizvoda i efektivnost proizvodnje više od 5%. Hitnost za njihovim rešavanjem je na nivou 3 – 5 radnih dana. Greške ovog tipa su:

  • sistem javlja potrebu zamene potrošnog dela čiji je vek trajanja prošao,
  • problem sa radom sa određenim materijalima,
  • problem sa kvalitetom štampe u određenim bojama/rasterima,
  • su greške koje se mogu ignorisati i nastaviti sa radom ali utiču na produktivnost sistema,
  • povećana potrošnja sistema nekog konzumativa itd.

  PPS servis garantuje raspoloživost za posetu korisniku kod ovakvog tipa greške do 3 radna dana, a telefonsku podršku našeg servisera do 2 sata.

  Hi problem

  Sistem javlja greške koje utiču na kvalitet preko 30% proizvoda i efektivnost proizvodnje više od 15%. Hitnost za njihovim rešavanjem je na nivou 2 – 3 radnih dana. Greške ovog tipa su:

  • otkaz određenog dela sistema koji onemogućava izradu određenih proizvoda, proizvodnju sa više od 5% škarta,
  • problem sa kvalitetom štampe,
  • su greške koje utiču na produktivnost sistema više od 15%,
  • povećana potrošnja sistema nekog konzumativa od preko 30% itd.

  PPS servis garantuje kod ovakvog tipa greške raspoloživost servisera za telefonsku podršku do 2 sata a za posetu korisniku do 48 radnih sati.

   

   

  Machine down

  Preventivnim održavanjem PPS servis ovakve situacije nakon mnogo godina iskustva je sveo na ispod 0.3% mogućnosti. Pored našeg stalnog rada i uvedenih alata i monitoringa sistema kako bi unapred uvideli mogućnost da dođe do zastoja sistema i na vreme otklonili potencijalni problem, iskustveno kod havarija na električnim instalacijama ili elektrodistributivnoj mreži ili delovanja spoljnih faktor može doći i do kompletnog zastoja proizvodnje na sistemu, koji se ogleda kroz sledeće situacije:

  • Sistem nije moguće pokrenuti, staviti u funkciju proizvodnje
  • Sistem daje kvalitet proizvoda koji nije na nivou da može proći kontrolu kvaliteta korisnika
  • otkaz na delu sistema može uticati na bezbednost na radu operatera na opremi
  • otkaz na delu sistemu utiče nepovoljnu na okolinu i životnu sredinu.

  PPS servis garantuje kod ovakvog tipa greške raspoloživost servisera za telefonsku podršku do 1 sata, a za posetu korisniku do 36 radnih sati. Statistika PPS servisa u poslednjih 10 godina kod Machine down situacija je vreme odziva na mesto instalacije od 2.5 sata.

  PPS Adriatic

  LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

  Copyright Qode Interactive 2016