SMAG GRAPHIQUE

UNAPREDITE I ISTAKNITE VAŠ PROIZVOD

U svom portfoliu Smag Graphique poseduje mašine za konfekcioniranje i završnu obradu etiketa, kao i mašine za sito štampu iz rolne malih i srednjih tiraža i visokokvalitetnih etiketa.

Smag Graphique je u svetu prepoznatljiv po svojim mašinama iz rolne koje kombinuju sito štampu, laminaciju, lakiranje, reljefnu štampu, embosiranje, visoko precizan zlatotisak, različite tehnologije štancovanja. Dokazavši se kvalitetom proizvodnje ovih kompleksnih mašina, Smag Graphique je proširio svoj proizvodni program mašinama za premotavanje, inspekciju i konfekcioniranje prethodno odštampanih materijala u flexo ili digitalnoj štampi.

Icontrol

ICONTROL linija je novo rešenje iz ICON modularne platforme za kontrolu etiketa i monofilmova, inspekciju, rezanje i doradu.

ICONTROL integriše veliki izbor modula s ICON platforme.

ICONTROL linija može kombinovati svaki modul da odgovori na potrebe različitih aplikacija na tržištu. Platforma je takođe modularna i kompatibilna za naknadnu nadogradnju sa svim modulima iz ICONCEPT i ICONVERT linije

100% inspekcija sa BST Nyquist ili AVT kamerom ili drugim sistemima za inspekciju odštampanih etiketa, varijacije u boji, defektnih etiketa …

 • Dijametar namotača u sa mogućnošću odabira tri dimenzije prečnika (850/1000/1200 mm).
 • Označavanje, prednji / zadnji modul sa serijskim numerisanjem.
 • Inkjet štamparska glava sa UV ili LED sušenjem.
 • Namotač defektnih etiketa.
 • Ram za integraciju sistema kamere sa kompenzacijskim baferom.
 • Drugi sto za nastavljanje i inspekciju sa pneumatskim klještima.
 • Jedinica za namotača sa 1 ili 2 osovine za namotavanje sinhrono ili asinhrono.
 • Poluautomatski turret sistem za namotavanje na 2 osovine
 • Jedinica za rezanje sa izmenljivim muško-ženskim noževima ili kasetom žileta, pneumatskim noževima, noževima za opsecanje viška materijala, automatskim podešavanjem pozicije noževa.
 • Modul za serijalizaciju na prednjioj / zadnjioj  strani materijala.
 • Inkjet štamparska glava sa UV ili LED sušenjem.
 • Dijametar namotača u sa mogućnošću odabira tri dimenzije prečnika (850/1000/1200 mm).

Minimalna / maksimalna širina materijala … 100 / 350-450-530 mm
Minimalna / maksimalna debljina materijala … 30 / 250 mikrona
Odmotač / Namotač dijametar (druge dimenzije kao opcija) … 800 / 500 mm (2 osovine)
Sistem inspekcije sa BST Nyquist, AVT, ili sa drugim sistemima … Opcija
Inkjet modul za štampu varijabilnih podataka … Opcija
Maksimalna mehanička brzina* … 300 m/min
Sistem rezanja: muško-ženski noževi, žileti, crush noževi
Automatski sistem za podešavanje noževa … Opcija
Softver Industry 4.0
* Brzina rada zavisi od procesa dorade, materijala, i preformansi inspekcione kamere

Iconvert

Predstavlja novo rešenje za doradu etiketa koje integriše veliki izbor modula sa servo pogonom koji su nezavisni pri izboru dužine koraka štampe kao i štampe u registru.

Platforma je modularna i kompatibilna sa svim modelima iz ICONVERT i ICONTROL linije.

 • Flekso stanica je dostupna u sledećim opcijama : mehaničko rotaciona, servo rotaciona i servo polu-rotaciona sa standardnim UV/LED sušenjem i IR/sušenjem toplim vazduhom
 • Jedinica za laminaciju i hladnu foliju dostupna je fiksirana na poziciji ili pokretna na šini
 • Inkjet modul, mogućnost insertacije twin etiketa, kupona i lifleta
 • Namotač sa jednom ili dve osovine za namotavanje rolni odvojeno ili istovremeno
 • Fan folder.Sheeter sa conveyor-om
 • Modul za uzdužno sečenje sa kasetom sa noževima ( obe opcije : shear/crash) ili kasetom sa žiletima, dodatnim donjim noževima za sečenje trima i opcionim sistemom za automatsko pozicioniranje noževa
 • Die cutting stanica dostupna kao full servo ili polu rotaciona verzija, ili ravna die cutting DGV verzija
 • Pregled, kontrola i 100% inspekcija sa sistemom kamera visoke rezolcuje
 • Kompaktni i veliki odmotač sa 3 dostupna maksimalna prečnika rolne (850 / 1000 / 1200 mm)

Minimalna / maksimalna širina rolne … 100 / 350-450-530 mm
Minimalna / maksimalna debljina materijala … 30 / 250 microns
Prečnik rolne odmotača / namotača … 800 / 500 mm (2 shafts)
Corona tretman i web cleaner … Opciono
Prečnik print cilindra na flexo stanici … od 12‘’ do 24‘’ (25,5‘’ 530 mm)
Opcija stopiranja cilindra za nanošenje laka između dve etikete
Prečnik odmotača/namotača za standardnu laminaciju I hladnu foliju … 400mm
Die cutting cilindar dostupan za rotacioni ili polu-rotacioni modul … od 12‘’ do 25,5”
Maksimalan prečnik rolne za otpadni materijal … 650mm
Maks. brzina flekso rotacione mehaničke Ili servo sa automatskom kontrolom registracije … 150 mt/min
Maks. brzina flekso polu rotacione servo sa automatskom registracionom kontrolom … 60 mt/min
Maksimalna brzina mehaničkog rotacionog die cutting modula … 200 mt/min
Maksimalna brzina servo rotacionog die cutting modula … 150 mt/min
Maksimalna brzina servo polu-rotacionog die cutting modula … 70mt/min
Maximum speed flatbed die cutting station type DGV * … 50 mt/min
Nanošenje lepka na flekso stanici … Opciono
Sistem za inspekciju štampe BST Nyquist, AVT ili drugi … Opciono
Inkjet varijabilna štampa … Opciono
UV/LED sušenje i IR/sušenje toplim vazduhom … Opciono
Uzdužno sečenje: shear noževi, razor blades noževi, crush noževi, rezanje sa donje strane
Automatsko podešavanje pozicije shear noževa … Opciono
Preciznost štampe u registru … +/- 0,125 mm
Twin etikete, kuponi i lifleti sa modulom za insertaciju … Opciono
* Brzina zavisi od procesa, dužine ponavljanja, izgleda matrice, materijala na kojima se štampa, boja itd.

Iconvert Lite

Kompaktno rešenje iz modularne platforme ICON za konvertovanje i završnu obradu etiketa. Ovo rešenje je razvijeno kako bi odgovorilo na potrebe tržišta za kompaktnom mašinom ulaznog nivoa, bez kompromisa po kvalitetu, sa konkurentnom cenom,  istom tačnošću i performansama kao i modularna platforma ICONVERT.

ICONVERT LITE je namenjen doradi etiketa nakon štampanja i može se koristiti kao samostalna jedinica za doradu ili u liniji sa digitalnim štamparskim mašinama.

Fleko jedinica može biti mehanička u potpuno rotirajućem modu, servo punoj okretnoj i servo polu rotacionoj verziji sa UV / LED sistemima za sušenje.

 • Apliciranje hladne folije i laminacija u fiksnom položaju
 • Jedinica za rezanje u servo punoj ili polu rotacijskoj verziji.
 • Jedinica za rezanje sa žilet noževima
 • Jedinica za namotavanje gotovih etiketa  na  1 ili 2 osovine pojedinačno  ili istovremeno.
 • Jedinica za Fan Folder
 • Jedinica za izradu tabaka sa transportnom trakom.

Iconnect

Asortiman ICONNECT, proizvod je iz nove SMAG ICON platforme, deo je programa id (ea) L tehnologije (tehnologije identifikacija oznake) koji je razvio SMAG, sa ciljem da bude najnapredniji proizvođač u industriji inteligentnih etiketa.

ICONNECT C RFID linija omogućava:
Insertujte RFID / NFC / oznake anti-krađe / umetci između unapred štampanih samoljepljivih etiketa za rezanje i podloge (vlažni umetak na strani sa lepkom).
Insertujte nalepnicu na vrh druge etikete za promotivni kupon ili dizajn.
Insertujte drugačiji oblik / etiketu pored druge etikete (vinske etikete).
Glavni valjak za odmotavanje sa kočnicom i pneumatskom osovinom.
Ultrazvučno vođenje materijala.
Jedinica za delaminaciju i relaminaciju.
Senzor za registraciji sa mogućnošću očitavanja marke na matrici ili na zadnjoj strani materijala.
HMI ekran osetljiv na dodir sa sadržanim svim funkcijama i parametrima mašine.
Pneumatska osovina na namotaču koja je na sevo pogonu.
Glava aplikatora velike brzine i velike tačnosti.
Podesivo bočno pozicioniranje.
Ultrazvučno vođenje materijala.
Enkoder za sinhronizaciju brzine.
Podesivo odlaganje insertovanja radi korekcije registra.
Ulazna jedinica oznaka, transport na servo pogonu za apliciranje oznaka / ulazna jedinica je u savršenoj registraciji sa materijalom na koji se aplicira oznaka.

Minimalna širina materijala 20 mm.
Maksimalna širina materijala 250 mm.
Maksimalna širina insertovanja 140 mm.
Maksimalna brzina 120 metara / min *
Tačnost registracije dužine insertovanja +/- 1 mm. **
Tačnost registracije širine aplikacije +/- 0,5 mm. **
Minimalno rastojanje između 2 insertovanja 15 mm.

 • Maksimalni dijametar rolne na odmotaču 450mm.
 • Maksimalni dijametar rolne na premotaču 450mm.
 • Maksimalni dijametar rolne na inserteru 400mm.
 • Prečnik osovina 76 mm.
  * prema veličini insertera i dužine insertovane oznake.
  ** tolerancija pri maksimalnoj brzini insertovanja.
 • Varijabilni štampanje podataka za proces serializacije ili kodiranja na osnovu skeniranja matrice podataka.
 • Kontrola kvaliteta RFID tagova sa upravljanjem baze podataka.
 • Označavanje loših insertera sa inkjet glavom.
 • Inspekcija položaja RFID tagova.
 • Dodatna osovina za premotavanje sa specijalnom RFID tag  velike debljine materijala.
 • Jedinica za rezanje.
 • Namotavanje na dve osovine.

ICONNECT E RFID linija za kodiranje omogućava:
Kontrolu kvaliteta štampanja pomoću HD 4K 100% inspekcijske kamere.
Kontrolu pozicioniranja RFID oznake insertovane ispod etikete.
Ispišite matricu podataka ili bilo koje varijabilne podatke iz baze podataka.
Kontrolirajte kvalitet RFID oznake za proces kodiranja.
Kodirajte RFID oznaku iz baze podataka.
Kodirajte RFID oznaku iz varijabinih podataka odštampanih i skeniranih u liniji.
Kontrolišite završni postupak kodiranja i označite neispravne etikete.

 • 100% kamera za inspekciju.
 • Inspekcija pozicioniranja dimenzija RFID oznake.
 • RFID čitač antena za kontrolu kvaliteta oznake.
 • Sto za spajanje radi uklanjanja loših oznaka.
 • 100% kamera za inspekciju.
 • Inkjet sistem (voda ili alkohol) za štampanje na matrici podataka.
 • Skener za barkod za čitanje matrice podataka.
 • RFID čitač antena za kodiranje podataka.
 • RFID čitač antena za kontrolu podataka.
 • Inkjet sistem (voda ili alkohol) za označavanje loših etiketa.
 • Sto za spajanje radi uklanjanja loših oznaka.
 • Servo kontrola tenzije na mreži.
 • Motorizovan odmotač sa pneumatskim osovinom.
 • Motorizovan namotač sa pneumatskim osovinom.
 • Ultrazvučni vođenje materijala.
 • Predpriprema za ugradnju 100% inspekcionog sistema sa kamerom.
 • Predpriprema za ugradnju sistem kodiranja.
 • Predpriprema za ugradnju sistema kontrole kvaliteta insertovanja.
 • Predpriprema za ugradnju sistema za označavanje loših tagova.
 • Minimalna širina materijala 20 mm.
 • Maksimalna širina materijala 250 mm.
 • Maksimalna brzina kodiranja i kontrole 60 metara / min.
 • Maksimalni dijametar rolne na odmotaču 600mm.
 • Maksimalni dijametar rolne na premotaču 450mm.
 • Prečnik osovina 76 mm.

Iconcept

ICONCEPT predstavlja novu multi procesnu platformu za štampu visoko kvalitetnih samolepljivih etiketa. Predstavlja modularnu liniju koju je moguće upotpuniti modulima iz ICONVERT i ICONTROL linije.

 • Flekso stanica je dostupna u sledećim opcijama : mehaničko rotacijska, servo rotacijska i servo polu-rotacijska sa standardnim UV/LED sušenjem i IR/sušenjem toplim vazduhom
 • Jedinica za laminaciju i hladnu foliju dostupna je fiksirana na poziciji ili pokretna na šini
 • Ravan zlatotisak, embosiranje HGV sa rotacionom glavom za poprečni zlatotisak i embosiranje u istom koraku sa dve zone grejanja i uštedom folije
 • Kompaktni i veliki odmotač sa 3 dostupna maksimalna prečnika rolne (850 / 1000 / 1200 mm).
 • Jedinica za namotavanje sa jednom ili dve osovine za namotavanje rolni zasebno ili istovremeno
 • Polu-automatski i non stop turret premotač sa dve osovine
 • Die cutting stanica dostupna kao full servo ili polu rotaciona verzija, ili ravna die cutting DGV verzija
 • Pregled, kontrola i 100% inspekcija sa sistemom kamera visoke rezolcuje
 • Jedinica za uzdužno sečenje sa promenljivim shear noževima

Minimalna / maksimalna širina rolne … 100 / 350 mm
Minimalna / maksimalna debljina materijala … 30/250 microns
Prečnik odmotača/ namotača … 800mm/500mm (2shafts)
Prečnik print cilindra na flekso stanici … od 12″ do 24″
Prečnik odmotača/namotača na jedinici za laminaciju i hladnu foliju … 400mm
Maksimalni format sito štampe (širina x dužina) … 340mmx340mm
Maksimalni format polu-rotacionog zlatotiska (širina x dužina) … 330mmx230mm
Maksimalni format ravnog embosiranja i zlatotiska (širina x dužina) … 330mmx330mm
Maksimalni format ravnog embosiranja I zlatotiska sa rotacionom glavom za poprečnu štampu ( širina x dužina) 330mm x 240mm
Pritisak jedinica ravnog zlatotiska, embosiranja i ravne die cutting stanice … 50 tona
Veličina die cutting cilindra dostupna u rotacionom i polu-rotacionom modu … od 12″ do 25.5″
Maksimalni prečnik rolne za otpadni materijal … 650mm
Maksimalna brzina rotacione jedinice … 150 mt/min
Maksimalna brzina polu-rotacione jedinice … 60 mt/min
Maksimalna brzina ravnog zlatotiska HGV … 45 mt/min
Maksimalna brzina ravnog embosiranja EGV … 50 mt/min
Maksimalna brzina jedinice za ravnu sito štampu … 25 mt/min
Maksimalna brzina mehaničke rotacione die cutting jedinice … 200 mt/min
Maksimalna brzina rotacione die cutting stanice … 150 mt/min
Maksimalna brzina u servo polu-rotacionom die cutting modu … 70 mt/min
Maksimalna brzina ravne die cutting jedinice tipa DGV … 50 mt/min
Minimalan i maksimalan format in line sheeter-a … od 100-500 mm
Preciznost štampe u registru … +/-0,125mm

PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016