Theurer

PPS kao distributer u čijem timu se nalaze diplomirani IT inženjeri informacionih tehnologija sa referentnim iskustvom,nakon dužeg perioda istraživanja tržišta raspoloživih rešenja u ovom segmentu i iskustva krajnjih korisnika kako u našem regionu tako i u Evropi je postao Business Partner nemačke kompanije Theurer.com za njihov MIS/ERP sistem C3, kao kompanije i MIS-a specijalizovanog za grafičku industriju : etiketa, fleksibilne amabalaže, kartonaže i komercijalne ofset štampe.

Kompanija Theurer je prisutna preko 20 godina na evropskom tržištu kao proizvođač MIS sistema za grafičku industriju, sa preko 50 zaposlenih i brojnim biznis partnerima u lokalu, više od 200 implementacija u kompanijama, preko 10.000 prodatih licenci/korisnika i implementacijama u preko 20 zemalja uključujući i zemlje u našem regionu, pa kao takav zadovoljava osnovni kriterijum kod izbora MIS-a, što je implementacija najbolje poslovne prakse i poslovnih procesa u vašoj kompaniji ( a koja dolazi u MIS C3 kao rezultat dugogodišnjeg iskustva i brojnih implementacija kod referentnih štamparija iz vaše industrije u Evropi).

Poznato je da danas prevashodni uticaj na konkurentnost kompanije u oblasti štamparske industrije čine :

 • Optimalni i efikasni procesi izrada ponuda, procesuiranja primljenih porudžbina i komuniciranje tačnih termina isporuka sa kupcima,
 • Upravljanja nabavkom i skladištem repromaterijala – praćenje istog od nabavke do isporuke kupcima uz optimizaciju i smanjenje troškova
 • Planiranje i optimizacija procesa proizvodnje,počevši od planiranja kapaciteta do identifikovanja i rešavanja problema koji utiču na odstupanja u odnosu na definisane proizvodne normative
 • Automatizacija akvizicije podataka iz proizvodnje u relanom vremenom
 • Automatizacija procesa kontrole kvaliteta

Sve navedeno čini skup preciznih podataka dobijenih u realnom vremenu koji omogućava menadžerima i vlasnicima da efektivno i profitabilno upravljaju poslovanjem, a gde je rešenje za ove izazove upravo u implementaciji MIS ( Manufacturing Information System – Informacioni sistem za upravljanje proizvodnjom) informaciono softverskog sistema u kompaniji.

Osnovne prednosti Theurer C3 softvera su :

 • Jednostavnost i pouzdanost
 • Mogućnost prilagođavanja različitim veličinama preduzeća zbog svoje modularne arhitekture
 • Mogućnost implementacije uspešne poslovne prakse na bazi utemeljenih poslovnih procesa
 • Microsoft Office intuitivan interfejs, višejezičan i sa mogućnošću integracije
 • Implementacija funkcionalnosti po zahtevu klijenata
 • Mogućnost sistemske integracije sa upravljačkim softverima mašina

PPS Adriatic

LINKOVI PROIZVOĐAČA OPREME I MATERIJALA

Copyright Qode Interactive 2016